SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketin Ticari Amaçlı Olmaksızın Verdiği Borçların Muhasebeleştirilmesi

Şirketin Ticari Amaçlı Olmaksızın Verdiği Borçların Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: XYZ A.Ş. şirket ortağının bir yakınına 10.000 TL ödünç vermiştir.

----------------------------------------------/------------------------------------

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  10.000

                                              102 BANKALAR  10.000

Bay Z ye verilen borç

------------------------------------------------------------------------------------

 

Bay Z bir süre sonra paranın tamamını şirkete iade etmiştir.

----------------------------------------------/------------------------------------

102 BANKALAR  10.000

                        136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  10.000

Bay Z ye verilen ödüncün geri alınması

------------------------------------------------------------------------------------

 

Uygulama: XYZ A.Ş. şirket ortağı olan Bay Z’ye 20.000 TL ödünç vermiştir. Ancak bir süre sonra Bay Z paranın sadece 15.000 TL’sini getirebileceğini kalan kısmını ise ödeyemeyeceğini beyan etmiştir.

----------------------------------------------/------------------------------------

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  20.000

                                              102 BANKALAR  20.000

Personel Bay Z ye ödünç verme

------------------------------------------------------------------------------------

 

Bay A bir süre sonra paranın sadece 15.000 TL’lik kısmını şirkete iade etmiştir.

----------------------------------------------/------------------------------------

102 BANKALAR  15.000

                     136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  15.000

Personel Bay Z ye verilen ödüncün geri alınması

------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------/------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.  5.000 (kkeg)

                       136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  5.000

Personel Bay Z ye verilen ödüncün tahsil edilemeyen kısmı

------------------------------------------------------------------------------------

 

Söz konusu para ticari faaliyetle bir ilgisi olmadığından dolayı paranın tahsil edilemeyişinden kaynaklanan gider ise kanunen kabul edilen bir gider değildir. Dolayısıyla bu tutarın da ilk geçici vergi beyannamesinde matraha eklenmek üzere nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

--------------------------------------------/------------------------------------------

950 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 5.000

                       951 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 5.000

----------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.01.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM