SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Değersiz Alacaklarda Borçlu Tarafın Muhasebe Kayıtları

Değersiz Alacaklarda Borçlu Tarafın Muhasebe Kayıtları

Cevap: Borçlu işletme açısından alacaktan vazgeçilen tutar 549 özel fonlar hesabına dahil edilmeli. VUK mad. 324 gereği 3 yıl boyunca özel fonlarda bekleyen tutar dönem sonlarında dönemin zararla kapanması halinde zarardan mahsup edilecektir. Şöyle ki;

Örnek:

------------------------------------------------31.03.-------------------------------------------

320 SATICILAR 30.000

                                                              549 ÖZEL FONLAR 30.000

Borcun değersiz hale gelmesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıt, 549 hesapta tutar kalmayana dek 3 yıl boyunca dönem sonlarında tekrarlanacaktır. Borçlu işletme 3.yıldan sonra VUK 324 uyarınca zarar etmiş olsa dahi 549 hesapta izlediği bakiyeyi kar’a aktaracaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(22.11.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM