SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışında inşaat işine başlayacağız. Bu inşaattan elde ettiğimiz kazancın kurumlar ve gelir vergisi boyutu hakkında bilgi verirmisiniz?

Yurt dışında inşaat işine başlayacağız. Bu inşaattan elde ettiğimiz kazancın kurumlar ve gelir vergisi boyutu hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Soru:

 

Yurt dışında inşaat işine başlayacağız. Bu inşaattan elde ettiğimiz kazancın kurumlar ve gelir vergisi boyutu hakkında bilgi verirmisiniz?


Cevap:
Kurumlar vergisinden istisna tutulan yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, halka açık anonim şirketlerde %5 diğer kurumlarda ise %10 oranında vergi tevkifatına tabi tutulur.
Yurt dışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan vergilerin oranının %30’un üzerinde olması halinde, bu oranın üzerinde  uygulanan her bir puan için %0.70 oranında  indirim  yapılmak suretiyle uygulanır. Yurt dışında uygulanan vergi oranının halka açık şirketlerde %33.5,  diğer kurumlarda ise %37 oranında olması durumunda bu tevkifat oranları “0” sıfır olarak uygulanır. Ancak indirimli vergi tevkifat oranından yararlanabilmek için yabancı memleketlerde inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara uygulanan vergi oranının o ülkenin yetkili makamlarından alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikaların aslı ile yapılan işe ilişkin sözleşmenin bir örneğinin Türkiye’de bağlı bulunulan vergi dairesine yıllık beyanname verme süresi içinde ibraz edilmesi şarttır.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği  üzere, yurt dışı inşaat ve onarım işleri, Türkiye’de ayrı bir muhasebe uygulamasını gerektirmemektedir. Yalnızca kazancın Türkiye’deki genel sonuç hesaplarına dahil edilmesi ve daha sonra da duruma göre gelir vergisi tevkifatı yapılması ya da yapılmaması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(06.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM