SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Alıcılar Hesabının Değerlemesi ve Muhasebesi

Alıcılar Hesabının Değerlemesi ve Muhasebesi

Cevap: Alıcılar hesabının dönem içi geçici vergi dönemleri değerlemesinde kambiyo karı oluşmasıyla ilgili örnek aşağıdaki gibidir.

Uygulama: ABC Ltd.Şti’nin 120 Alıcılar hesabının değerleme öncesi 1. dönem mizan dökümü aşağıdaki gibidir.

Hesap kodu

Hesap adı

TRL Borç

TRL Alacak

TRL Borç bakiye

120

ALICILAR

1.908.079,08

1.858.773,93

49.305,15

120.01

Yurtiçi alıcılar

671.097,12

660.463,11

10.634,01

120.03

Vadeli alıcılar

1.142.482,53

1.133.148,68

9.333,85

120.04

Euro Y.İçi alıcılar

94.499,43

65.162,14

29.337,29

120.05

Dolar Y.İçi alıcılar

6,30

6,30

0,00

Görüldüğü üzere şirketin Euro yurtiçi alıcılar hesabında 29.337,29 TL bulunmaktadır. Şirketin alıcılar hesabındaki Euro tutarı 14.668,65 Euro’dur. 31.03.2012 tarihindeki Euro kuru aşağıdaki gibidir;

1 Euro = 2,35 TL’dir. Böylece;

14.668,65 x 2,35 = 34.471,32 TL.  Böylece şirketin 31.03. tarihinde Euro yurtiçi alıcılarında olması gereken paranın TL karşılığı 29.337,29 TL değil 34.471,32 TL olacaktır. Dolayısıyla yurtiçi alıcıların değeri ;

34.471,32 – 29.337,29 = 5.134,03 TL artacaktır. Bu da kambiyo karı demektir.

Her ne kadar kur farklarında tahsilatın yapıldığı dönemde fatura düzenlenmesi gerektiği şeklinde görüş ağırlıklı olsa da KDV açısından sonradan bir sorun yaşanmaması açısından her değerleme işleminde iç yüzde ile hesaplanmış kur farkı bedeli açıklamalı fatura düzenlenmesi yararlı olacaktır.

------------------------------------------------31.03.-------------------------------------------

120.04 EURO ALICILAR    5.134,03

                                     646 KAMBİYO KARLARI            4.350,87

                                       391 HESAPLANAN KDV             783,16

Alıcılar hesabı 1. dönem değerleme kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(15.11.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM