SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kitap Baskı İşinde KDV Oranı Olmalıdır?

Kitap Baskı İşinde KDV Oranı Olmalıdır?

Cevap: KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almayan kitap basım işinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve kağıt bedeli ile basım hizmetinin tamamı üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(02.11.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM