SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hisse Senedinde Değer Düşüklüğünün Muhasebe Kaydı

Hisse Senedinde Değer Düşüklüğünün Muhasebe Kaydı

Cevap: Örnek; İşletme 08.07.2017 tarihinde bankaya verdiği talimat ile tanesi 0.10 TL olan X A.Ş.’ye ait hisse sentlerinden 200.000 adet satın almış ve komisyon olarak 500 TL banka tarafından işletmenin hesabından kesilmiştir.

Yapılan işlemle ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir:
 

-------------------------------------08.07.2017---------------------------------------------
110.HİSSE SENETLERİ          20.000,00
 

653.KOMİSYON GİDERLERİ         500,00  
       

                                               102.00 VADESİZ TL HES.       20.500,00

200.000 adet x 0,10 TL = 20.000,00 TL Tutarında X A.Ş.’ye ait hisse senedi alımı.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30.09.2017 tarihinde (X) A.Ş.’nin hisse senetlerinin borsa değeri 0.09 TL’ dir. Buna göre işletme aşağıdaki kayıtları yapmıştır.


-------------------------------------30.09.2017---------------------------------------------

654.KARŞILIK GİDERLERİ         2.000

              119.MENKUL KIY. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.                    2.000

200.000 Adet X 0,09 = 18.000
20.000,00 Tl - 18.00,00 = 2.000,00
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayrılan bu karşılık VUK hükümleri göz önüne alındığında kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) niteliğindedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(01.11.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM