SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Faaliyetimiz gereği sıkça konsinye mal göndermekteyiz. Söz konusu bu malların muhasebe kayıtlarında özellik arz eden durumlar var mıdır?

Faaliyetimiz gereği sıkça konsinye mal göndermekteyiz. Söz konusu bu malların muhasebe kayıtlarında özellik arz eden durumlar var mıdır?

 

Soru:

 

Faaliyetimiz gereği sıkça konsinye mal göndermekteyiz. Söz konusu bu malların muhasebe kayıtlarında özellik arz eden durumlar var mıdır?


Cevap:
Konsinye mal, bir işletmenin satılması amacıyla bir başka işletme¬ye gönderdiği maldır. Bu gönderilen mal herhangi bir satış işlemi içer¬mez. Dolayısıyla konsinye olarak gönderilen mal, gönderen işletmenin aktifinde kayıtlı olmakla beraber, fiili stokları içinde yer almaz.
Konsinye mal veren işletmeler bu malları 153 No.lu hesabın ayrı bir detayında izler. Bu mallar envanter ve değerlemede bu işletmenin stokları arasında gösterilir. Konsinye mal kabul eden işletmeler ise konsin¬ye mal gelmesi ile herhangi bir işlem yapmayacaklardır. Bu işletmeler, bünyesinde bulunan konsinye malları Nazım Hesaplarda izlerler.
Konsinye mal gönderen işletme kayıtları:
–––––––––––––––––200X ––––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR    XXXXX
      153.70.001 (X) İşletmesine
                   Gönderilen
                   Konsiyne Mallar
                   153 TİCARİ MALLAR    XXXXX
Açıklama: Konsinye mal gönderilmesi
––––––––––––––––200X –––––––––––––––
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM
       GİDERLERİ    XXXX
120 ALICILAR    XXXX
100 KASA    XXXX
                600 YURTİÇİ SATIŞLAR    XXXX
               391 HESAPLANAN KDV    XXXX
Açıklama: Konsinye mal satış kaydı
–––––––––––––––– / ––––––––––––––––––


–––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ    XXXX
                               153 TİCARİ MALLAR    XXXX
                                     153.70.001
Açıklama: Satılan mal maliyeti kaydı
–––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––
631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM
  GİDERLERİ                                 XXXX
                    761 PAZARLAMA SATIŞ
                           DAĞITIM GİDERLERİ
                           YANSITMA HESABI    XXXX
Açıklama: Dönem sonu işlemleri
–––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––
600 YURTİÇİ SATIŞLAR                  XXXX
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI    XXXX
                              631 PAZARLAMA SATIŞ
                              DAĞITIM GİDERLERİ       XXXX
                              621 SATILAN TİCARİ MAL
                              MALİYETİ                        XXXX
                              690 DÖNEM KARI
                              VEYA ZARARI                 XXXX
Açıklama: Dönem sonu işlemleri
–––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––
761 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM
        GİDERLERİ YANSITMA HESABI    XXXX
                                   760 PAZARLAMA SATIŞ
                                   DAĞITIM GİDERLERİ    XXXX
Açıklama: Kapanış kaydı
–––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––

Konsinye mal kabul eden işletme, envanter ve değerlemede henüz satılmamış olan konsinye malları stoklarına dahil etmeyecektir.
Konsinye mal kabul eden işletme kayıtları:
–––––––––––––––––––––200X ––––––––––––––––
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR    XXXXX
      900.70 Konsinye Mallar
              950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR    XXXXX
              950.70 Konsinye Mal Sahipleri
Açıklama: Konsinye mal alınması kaydı
–––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––200X –––––––––––––––––––––
153 TİCARİ MALLAR                   XXXXX
       153.09 Konsinye alınan mallar
191 İNDİRİLECEK KDV              XXXXX
                                 100 KASA                         XXXXX
                                 320 SATICILAR                 XXXXX
                                 649 DİĞER OLAĞAN GELİR
                                 VE KARLAR                      XXXXX
Açıklama: Mal alış kaydı
––––––––––––––––––200X –––––––––––––––––––––
100 KASA    XXXXX
                              600 YURTİÇİ SATIŞLAR    XXXX
                             391 HESAPLANAN KDV    XXXX
Açıklama: Mal satış kaydı
––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––
621 SATILAN TİCARİ MALLAR
       MALİYETİ                        XXXXX
                               153 TİCARİ MALLAR    XXXXX
                                    15.09
Açıklama: Satılan mal maliyet kaydı
––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM