SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tapu Harçlarıyla İlgili Bilinmesi Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Tapu Harçlarıyla İlgili Bilinmesi Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Cevap:

Tapu Harcı Eksik Ödenirse Ne Olur?

Tapuda yapılan islemden sonra, emlak vergisi degerinden daha düsük bir bedel üzerinden harç ödendiginin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadıgının (bir diger ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düsük bir bedel üzerinden ödendiginin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir.

Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

 

Gayrimenkulü Banka Kredisi ile Alırsam, Tapuda Hangi Degeri Göstermem Gerekir?

Gayrimenkulünüzü banka kredisiyle de alsanız, tapu harcınızı yine gerçek devir bedeli üzerinden ödemeniz gerekir.

Devir bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının ise nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde, bu sekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekir.

 

Tapu Harcının Üzerinden Hesaplanacagı Matrah (Bedel) Nasıl Belirlenir?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi degerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. “Emlâk vergisi degeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi degerini ifade eder. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi degerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyecegi gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. Bu bedel en düsük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi degeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi degerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu

gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

 

Gayrimenkullerin Devrinde Ödenmesi Gereken Harcın Ölçüsü Nedir?

Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi degerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(19.10.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM