SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşçinin Çalışmadığı Halde Çalışmış Gibi Sayıldığı Haller Nelerdir?

İşçinin Çalışmadığı Halde Çalışmış Gibi Sayıldığı Haller Nelerdir?

Cevap: Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

          a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler.

          b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

          c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

          d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

          e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

          f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

          İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(06.10.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM