SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Elektronik ortamda vermek zorunda olduğumuz bildirim ve formları süresinden sonra verdiğimiz takdirde ne gibi bir cezai işlemle karşılaşacağız?

Elektronik ortamda vermek zorunda olduğumuz bildirim ve formları süresinden sonra verdiğimiz takdirde ne gibi bir cezai işlemle karşılaşacağız?

 

Soru:

 

Elektronik ortamda vermek zorunda olduğumuz bildirim ve formları süresinden sonra verdiğimiz takdirde ne gibi bir cezai işlemle karşılaşacağız?


Cevap:
01.07.2009 tarihli 5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ile Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler hakkında kanuna göre, Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 10 günlük süreyi takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanacaktır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara mükerrer 355. madde uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, aynı Kanunun 352. maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM