SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Türkiye’de faaliyete yeni başlayan ve kanunen “Dar Mükellef” olarak tanımlanan bir mükellefiz. Hangi kazançlarımız kurumlar vergisi stopajına tabidir. Kısaca açıklarmısınız?

Türkiye’de faaliyete yeni başlayan ve kanunen “Dar Mükellef” olarak tanımlanan bir mükellefiz. Hangi kazançlarımız kurumlar vergisi stopajına tabidir. Kısaca açıklarmısınız?

 

Soru:

 

Türkiye’de faaliyete yeni başlayan ve kanunen “Dar Mükellef” olarak tanımlanan bir mükellefiz.  Hangi kazançlarımız kurumlar vergisi stopajına tabidir. Kısaca açıklarmısınız?


Cevap:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi hükmü gereğince, dar mükellef yabancı kurumlar tarafından Türkiye’de elde edilen aşağıda yazılı kazanç ve iratlar kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulmuştur.
1- Ücretler,
2- Serbest meslek kazançları,
3- Gayrimenkul sermaye iratları,
4- Menkul sermaye iratları,
5- Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devri ve temliki karşılığında alınan bedeller ,
6- Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumların, Hükümetin izni ile açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar da kurumlar vergisi kesintisine tabidir (KVK Md. 24, GVK. Md. 30/1).
Yukarıda sayılan kazanç ve iratlar, dar mükellef kurumlar tarafından elde edilmeleri aşamasında, bu kazanç ve iratları dar mükellef kurumlara sağlayan kişiler tarafından kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulur. Bu kazanç ve iratlar dışında kalan ve Türkiye’de elde edilen diğer gelir unsurları (ticari kazançlar, zirai kazançlar ve diğer kazanç ve iratların gayri maddi haklar dışında kalan kısmı) kesintiye tabi değildir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(31.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM