SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özsermaye üzerinden hesapladığımız faizi ortağımıza ödemekteyiz. Bu durumda ödenen faizi gider yazabilir miyiz?

Özsermaye üzerinden hesapladığımız faizi ortağımıza ödemekteyiz. Bu durumda ödenen faizi gider yazabilir miyiz?

 

Soru:

 

Özsermaye üzerinden hesapladığımız faizi ortağımıza ödemekteyiz. Bu durumda ödenen faizi gider yazabilir miyiz?


Cevap:
Faiz, niteliği gereği münhasıran işletmenin kullandığı yabancı kaynaklara yürütülmesi gereken bir gider kalemidir. Bu nedenle, kurumların öz sermaye üzerinden hissedar ve ortaklarına faiz ödemesi halinde bu faizler, kanunen kabul edilmeyen giderler arasında yer alacak ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.
Kısaca, öz sermaye üzerinden ödenen faizlerin gider olarak kabul edilmemesi, kurum ortaklarının koydukları sermayenin, getirilerin kar payı dışında adlandırılarak, kurum bünyesinden vergilendirilmeden ortaklara dağıtılmasına engel olmak içindir. Bir başka ifadeyle, kurum ortaklarının koydukları sermaye için hesaplanan faizler, ortaklara yapılan kar dağıtımı kabul edilmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM