SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Asgari işçilik bildirimiyle ilgili sayısal bir örnek verebilir misiniz?

Asgari işçilik bildirimiyle ilgili sayısal bir örnek verebilir misiniz?

 

Soru:

 

Asgari işçilik bildirimiyle ilgili sayısal bir örnek verebilir misiniz?


Cevap:
Yüzölçümü 1000 metrekare olan ve 1992 yılında başlayıp 1994/Nisan ayında bitirilen yarı prefabrik soğuk hava deposu inşaatı işyerinden dolayı Kuruma 120.000. lira tutarında işçilik ücreti bildiriminde bulunulduğu varsayılırsa;
1993 yılı birim fiyatı    : 3.003. lira
İşçilik ücreti oranı    : % 7
%2 eksiği    : %5
Bina maliyeti    : 1000 m2 x 3.003. =3.003.000. lira
Bildirilmesi gereken işçilik tutarı ise : 3.003. x %5 = 150.150. lira, olacaktır.
Bu durumda, sözkonusu işyerinden dolayı Kuruma 150.150. liradan az işçilik bildirilmiş olduğundan, bu işyerinin sigorta müfettişi tarafından incelemeye alınması gerekecektir. Bu inşaatın 83. maddede sözü edilen ihaleli işlerden olması durumunda ise bu kez, kesin hesap raporuna göre müteahhide ödenen istihkaklar toplamının  % 5'inin Kuruma bildirilen işçilik tutarlarından az olup olmadığına bakılacak ve az ise teminat iadesi dolayısıyla kayıt incelemesi istenirken (göz-önünde bulundurulmak ve 3917 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme yapılmak üzere) durum Sigorta Teftiş Kurulu’na (Sigorta Müfettişine) bildirilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM