SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İnşaat taahhüt işi yapan bir firmayız. İnşaat teslimlerimizde vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğini basit-anlaşılır bir şekilde açıklar mısınız?

İnşaat taahhüt işi yapan bir firmayız. İnşaat teslimlerimizde vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğini basit-anlaşılır bir şekilde açıklar mısınız?

 

Soru:

 

İnşaat taahhüt  işi yapan bir firmayız. İnşaat teslimlerimizde vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğini basit-anlaşılır bir şekilde açıklar mısınız?


Cevap:
Vergi idaresi görüşüne göre, inşaat taahhüt işlerinde veriyi doğuran olay, hakediş belgelerinin düzenlenip, ihale makamınca onaylanması ile meydana gelmektedir. Verginin hesaplanması için kesin kabulün yapılması şart değildir. Onay tarihindeki vergi oranı üzerinden KDV hesaplanması ve bu verginin genel hükümler çerçevesinde beyan edilerek vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. İhale makamının hakedişi veya KDV’yi ödememesi, müteahhidin bu KDV’yi beyan ederek ödemesini engellemez. Kısım kısım teslim edilen proje işlerinde vergiyi doğuran olay, her bir kısmın idarece onaylandığı tarihte meydana gelecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM