SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Taşeronlar tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan teslimlerde KDV oranı ne olacaktır?

Taşeronlar tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan teslimlerde KDV oranı ne olacaktır?

 

Soru:

 

Taşeronlar tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan teslimlerde KDV oranı ne olacaktır?


Cevap:
Taşeronlar tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde de geçici 8. madde gereğince KDV istisnası uygulanacaktır. Yukarıdaki şartlara uygun olarak inşaat taahhüt işlerinin müteahhitler değil de taşeronlar tarafından yapılması, istisna uygulanmasına engel oluşturmamaktadır.
Buna göre, taşeronlar tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin, % 1 oranına tabi tutulabilmesi için, 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde aranan şartların sağlanması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM