SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışı Sipariş Avanslarının Muhasebesi

Yurt Dışı Sipariş Avanslarının Muhasebesi

Soru: Yurt Dışı Sipariş Avanslarında muhasebe kaydı

Cevap: Uygulama: ABC A.Ş. yurt dışından ithal edeceği mal için 2.000 Dolar para göndermiştir.

 

2.000 x 1,40 = 2.800 TL

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 2.800

102 BANKALAR HS. 2.800

İhracatçı firmaya mal bedeline mahsuben

Avans gönderilmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mal bedeli transfer edilirken banka tarafından alınan masraflarda 159. nu’lu hesaba

borç, 102 nu’lu hesaba alacak kaydedilir. Ancak masraflar 159 nu’lu hesabın bir başka alt

hesabında muhasebeleştirilir.

 

Banka havale işlemi yaparken 45 TL havale masrafı almıştır.

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 45

102 BANKALAR HS. 45

Yurt dışı avansa ait banka masrafları

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mal bedelinin transferinden sonra ihracatçı firma tarafından mallar sevk edilirken,

malın faturası ve diğer ilgili vesaik de ithalatçı firmaya gönderilir. İthalatçı firma tarafından

mal faturasına istinaden avans hesabı kapatılır. Bu durumda 159 nu’lu hesaba borç ve alacak

kaydı yapılır. Ancak alt hesaplardan anlaşılacağı üzere borçlu açılan 159.02 nu’lu hesap

159.03 nu’lu hesaba devredilir.

 

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 2.800

159.03 İthalat Sipariş giderleri

                                               159 VERİLEN SİP.AVANS. 2.800

                                               159.02 Yurt dışı sip.avans.

Avans hesabının kapatılarak mal faturasının

muhasebeleştirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bazı teslim şekillerinde de anlaşmalara bağlı olarak ithal edilen malın nakliyat

sigortası ithalatçı firma tarafından yaptırılır. Bu durumda sigorta poliçesi tutarı kadar 159

nu’lu hesaba borç 320. nu’lu hesaba alacak kaydı yapılır. Eğer poliçe bedeli hemen ödenirse

320. nu’lu hesap yerine 100. kasa hesabının alacaklandırılması gerekir.

 

140 TL poliçe bedeli kredili olarak kaydedilmiştir.

 

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 140

159.03 İthalat Sipariş giderleri

                                               320 SATICILAR HS. 140

Sigorta poliçesinin tahakkuku

--------------------------------------------------------------------------------------------

Poliçe bedeli daha sonra ilgili firmaya ödendiğinde ise aşağıdaki kaydın yapılması

Gerekir.

 

----------------------------------------------/----------------------------------------------

320 SATICILAR HS. 140

                                                           100 KASA 140

Sigorta poliçesinin ödenmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yine çeşitli teslim şekilleri ile yapılan ithalat işlemlerinde navlun ücreti ithalatçı

tarafından ödenir. Bu durumda ödenen navlun tutarı kadar 159.nu’lu hesaba borç, 100 nu’lu

hesaba alacak kaydı yapılır. Eğer navlun faturası daha sonra ödenecekse 100 nu’lu hesap

yerine 320 nu’lu hesap alacaklandırılır.

 

 

 

280 TL navlun bedeli kasadan ödenmiştir.

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 280

159.03 İthalat Sipariş giderleri

                                               100 KASA HS. 280

Navlun faturasının kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vadeli ithalat işlemlerinde mal bedelinin %6’sı oranında Kaynak Kullanımı

Destekleme Primi bankalar aracılığıyla ödenebilmektedir. Bu durumda KKD Prim tutarı

kadar 159.nu’lu hesaba borç, 102. nu’lu hesaba alacak kaydı yapılır.

 

168 TL tutarındaki KKDF banka hesabından nakit olarak ödenmiştir.

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 168

159.03 İthalat Sipariş giderleri

                                               100 KASA HS. 168

KKDF ödemesinin kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------

İthalatın fiilen yapıldığı tarihte ödenen ardiye ücreti gibi ithalat masrafları ve Katma

Değer Vergisi 159 ve 191 nu’lu hesaplara borç, nakden ödeme yapıldığında 100 no’lu

hesaba alacak kaydedilir.

 

400.-TL + 50.-TL KDV tutarından çeşitli ithalat giderleri kasadan ödenmiştir.

----------------------------------------------/----------------------------------------------

159 VERİLEN SİP.AVANS. 400

159.03 İthalat Sipariş giderleri

191 İNDİRİLECEK KDV      50

                                               100 KASA HS. 450

Çeşitli ithalat giderlerinin ödenmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eğer bu işlemler gümrük komisyoncuları aracılığıyla yürütülürse 100 Kasa hesabı

yerine 320 Satıcılar hesabı alacalandırılır. Bu durumda gümrük komisyoncusuna daha sonra

ödeme yapılırken 320 nu’lu hesap borçlu,100 nu’lu hesaba alacaklı kaydı yapılır.

 

İthalatın fiilen gerçekleştiği tarihe kadar oluşan maliyet bedeli, eğer ithal edilen mal

ilk madde ve malzeme ise 150 nu’lu hesaba, satmak üzere satın alınan ticari mal ise 153

nu’lu hesaba borç,159 nu’lu hesaba alacak kaydedilir,böylece 159 nu’lu hesap kapatılmış

olur.

 

 

İthal edilen malın maliyeti 3.833.-TL olarak gerçekleşmiştir.

----------------------------------------------/----------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR HS. 3.883

                                               159 VERİLEN SİP.AVANS. 3.883

                                               159.03 İthalat Sipariş giderleri

Fiilen ithal edilen malın stoklara kaydı

----------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(31.05.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM