SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Türkiyenin önde gelen inşaat firmalarından biriyiz. Rusyada yapılan bir inşaat için kullanılan sabit kıymetlerin amortismanını vergi matrahımızdan düşebilir miyiz?

Türkiyenin önde gelen inşaat firmalarından biriyiz. Rusyada yapılan bir inşaat için kullanılan sabit kıymetlerin amortismanını vergi matrahımızdan düşebilir miyiz?

 

Soru:

 

Türkiyenin önde gelen inşaat firmalarından biriyiz. Rusyada yapılan bir inşaat için kullanılan sabit kıymetlerin amortismanını vergi matrahımızdan düşebilir miyiz?


Cevap:
Türkiye’den götürülmek veya yurt dışından satın alınmak suretiyle yabancı ülkedeki işlerde kullanılan sabit kıymetlerin amortismanlarının hangi esasa göre hesaplanacağı ve bunlardan Türkiye’ye getirilenlerin amortismanlarında hangi oranların uygulanacağı Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun 12.11.1974 tarih ve 218/6 sayılı Kararı ile belirlenmiştir. Bu karar da yer alan görüşler de, Maliye Bakanlığı’nın bir yazısı ile de uygun görülmüştür.
Buna göre, Türkiye’de amortismana tabi tutulmakta iken iş yapılan yabancı ülkeye götürülen veya doğrudan doğruya hariçten temin edilen sabit kıymetlerin dışarıda kullandıkları süre içinde dış ülkelerdeki işyeri ayrı ve müstakil bir ünite olarak kabul edildiği ve sabit işyeri şeklinde tanımlandığı cihetle, bulunulan ülke kanunlarının öngördüğü oranlar üzerinden, amortismana tabi tutulmaları gerekir. Diğer taraftan, bu demirbaşlardan sonradan Türkiye’ye getirilenlerden henüz tamamen itfa edilmemiş durumda olanların amortismanlarına da, yabancı ülkede uygulanan nispetlerin daha yüksek veya düşük olmaları dikkate alınmaksızın, Türkiye için geçerli oranların esas alınması gerekir.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM