SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışından sağlanan hizmetlerde KDV konusunu açıklar mısınız?

Yurt dışından sağlanan hizmetlerde KDV konusunu açıklar mısınız?

 

Soru:

 

Yurt dışından sağlanan hizmetlerde KDV konusunu açıklar mısınız?


Cevap:
3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 1. maddesinde verginin konusunu oluşturan işlemler belirlenmiştir. Kanun’un 1. maddesinin 1. bendinde, ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu maddenin 2. bendi ile, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmış, maddenin giriş cümle¬sinde ise bu işlemlerin Türkiye’de yapılması koşulu getirilmiştir.
Diğer yandan, işlemlerin Türkiye’de  yapılmasından kastedilen husus ise Kanun’un 6. maddesinde mal ve hizmet kavramları yönünden ayrı ayrı belirlenmiştir. Sözkonusu hükmün (b) bendine göre, hizmet bakımından işlemin Türkiye’de yapılması; hizmetin Türkiye yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade etmektedir.
Bu çerçevede yurt dışında yapılan ve yine yurt dışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Yurt dışında yapılan ve yine yurt dışında yararlanılan bu hizmetlere örnek olarak yurt dışı otel, resta¬urant, taşıt kiralama, yurt dışı reklam ve pazarlama hizmetleri gösterilebi¬lir.
Öte yandan, yurt dışında yapılan ancak, Türkiye’de yararlanılan hiz¬metler ise Kanun’un 6/b maddesine göre KDV’nin konusuna girmektedir. Örneğin, Türkiye’de yapılacak bir barajın projesinin yurt dışındaki bir mühendislik firmasına çizdirilmesi işleminde, proje çizim hizmetinden Türkiye’de yararlanılacağından, hizmet Türkiye’de KDV yönünden vergi¬lendirilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(20.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM