SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket aktifine kayıtlı araçlar için satın alınan lastiklerin giderleştirilmesi nasıl olur ?

Şirket aktifine kayıtlı araçlar için satın alınan lastiklerin giderleştirilmesi nasıl olur ?

Soru:
Şirket aktifine kayıtlı araçlar için satın alınan lastiklerin giderleştirilmesi nasıl olur ?

Cevap:
Konuyu iki açıdan ele almamız gerekir. Bunlardan biri şirket aktifine kayıtlı TİCARİ araç ve bir diğeri de BİNEK araçlar içindir.

Maliye Bakanlığı yayımlamış bulunduğu 345 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile ticari nitelikteki araçlar için satın alınan lastiklerin amortismana tabi tutulması yerine satın alındığı yıl giderleştirilmesine olanak tanımış bulunmaktadır.

Buna göre "ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün, çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibariyle faydalı ömrü bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmadığından kayıtlara doğrudan gider olarak" intikal ettirilebilecektir. Bir başka anlatımla, ticari amaçla kullanılan araçlarda kullanılan lastiklerin iktisadi ömürleri işin gereği bir yıldan daha az olduğu için, Maliye Bakanlığı bu tür lastik alımları için yapılan harcamaların doğrudan giderleştirilmesine olanak sağlamıştır.

Binek araçlar için alınan lastikler ise amortisman ayrılarak giderleştirilecektir.

(Cevabın hazırlanmasında SMMM Osman Demirciye yardımlarından dolayı teşekkür ederiz)


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Bilim Uzmanı
Denetçi
korayates78@yahoo.com
www.MuhasebeTR.com

(17.10.2008)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM