SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde 295 nolu peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının kullanılması ne şekilde olacaktır?

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde 295 nolu peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının kullanılması ne şekilde olacaktır?

 

Soru:

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde 295 nolu peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının kullanılması ne şekilde olacaktır?


Cevap:
Dönem sonunda, yapılacak işlemler; yıllara yaygın inşaat ve onarma işinin gelecek yıla yaygın olup olmama durumuna göre değişmektedir.

- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Devam Ediyor Olması
Bu durumda, “295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR” he¬sabında yer alan ve gelecek yılda da devam edecek olan işlerle ilgili % 5 gelir (stopaj) vergileri ve fonlar, 295 No.lu hesapta izlenmeye devam edecektir. Yani başka bir hesaba aktarma yapılması sözkonusu değildir. Ancak, ertesi yıl bitmesi sözkonusu olan inşaatlara ait kesilen vergi ve fon paylarının tutarı kadar 295 no.lu hesaptan 193 no.lu hesaba virman kaydı yapılmalıdır.

- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin O Yıl İçinde Bitmiş Olması
Bu durumda, “295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR” he¬sabında yer alan ve o yıl içinde bitmiş olan işle ilgili olarak kesilen % 5 gelir (stopaj) vergisi ve fonlar, “193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR” hesabının borcuna aktarılacak, bu hesap da 371. No.lu “DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM¬LÜLÜKLERİ” hesabının borcuna aktarılarak kapatılacaktır. Ancak, akta¬rılacak tutar “370 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLܬLÜK KARŞILIKLARI” hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır. 371 No.lu hesap da, 370 No.lu “DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YܬKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI” hesabının düzenleyici hesabı olarak bilançoda yer alır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(17.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM