SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Personele Sağlanan Hizmetlerden Hangileri KDV'ye Tabi Tutulmaz ?

Personele Sağlanan Hizmetlerden Hangileri KDV'ye Tabi Tutulmaz ?

 Soru: KDV ye tabi olmayan personele sağlanan hizmetler

Cevap: KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutulmaz:

a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,

b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hizmetleri,

ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası.

İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parçası olduğundan, personele tahsis sırasında vergiye tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(17.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM