SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ayni Bağışların Muhasebe Kaydı

Ayni Bağışların Muhasebe Kaydı

 Soru: Ayni olarak yapılan bağışların muhasebe kaydı nasıldır ?

Cevap:: Barış A.Ş., Mart 2017’de satın aldığı 5.000,00 TL değerindeki 5 adet bilgisayarı Kasım 2017’de kamuya yararlı bir derneğe bağışlamıştır (Kurum bilgisayar alım satımı ile iştigal etmektedir).

--------------------------------------------03.2017-------------------------------------

153 Ticari Mallar         5.000

 

191 İndirilecek KDV       900

                                         100 Kasa             5.900

Bilgisayar alımı

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------11.2017-------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                              5.900

02. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

10. Bağışlar

                                           153 Ticari Mallar          5.000

 

                                      391 Hesaplanan KDV     900

Daha Önce İndirilen KDV’nin Düzeltilmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda belirtilen bilgisayarların aynı ay içinde bağışlandığı veya bağışlanmak üzere satın alındığını varsayarsak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

--------------------------------------------03.2017--------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri      5.900

02. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

10. Bağışlar

                                          100 Kasa                        5.900

----------------------------------------------------------------------------------------------

Öte yandan KDV dâhil bağış tutarı, kanunen kabul edilmeyen gider sıfatıyla ticari bilanço karına ilave edilecek ve [Ticari bilanço karı-(iştirak kazançları istisnası+geçmiş yıl zararları)] tutarının %5’iyle sınırlı olmak üzere yıllık beyanname üzerinde (beyan edilen kazançla sınırlı olmak üzere) ayrıca indirim konusu yapılacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(12.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM