SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Hastanelere Verilen Hekimlik Hizmetinde KDV Oranı

Özel Hastanelere Verilen Hekimlik Hizmetinde KDV Oranı

 Soru: Özel hastanelere verilen hekimlik hizmetinde KDV oranı nedir ?

 

Cevap: KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 nci sırasında "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri," sayılmıştır.

 

Buna göre, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında olan, farklı özel sağlık hizmet kuruluşlarının hastalarına vereceğiniz sağlık hizmetlerine % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(10.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM