SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetleri KDV nin Konusuna Girer mi?

Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetleri KDV nin Konusuna Girer mi?

 Soru: Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetlerinde KDV Hesaplanmalı Mıdır ?

Cevap: Genel bütçeli idarelerin faaliyetleri esas olarak KDV’nin konusuna girmez. Ancak 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesi hükmüne göre genel bütçeli idarelerin ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri vergiye tabidir.

Ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyetlerine dair harcamaları genel bütçeden karşılanan idarelerin, vergiye tabi faaliyetlerine ait KDV mükellefiyetlerinin aşağıdaki şekilde yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Bakanlığıa başvurarak izin alan genel bütçeli idarelerin vergiye tabi işlemleri sebebiyle KDV mükellefiyetleri tesis edilmez, bu işlemleriyle ilgili KDV vezne alındılarında ayrıca gösterilmek kaydıyla muhasebe birimlerince tahsil edilir.

Diğer taraftan genel bütçeli idarelere bağlı iktisadi amaçlı kuruluşların, mesela döner sermayeli işletmelerin, teslim ve hizmetleri ile ilgili mükellefiyetlerinin genel esaslara göre yerine getirileceği ve bu uygulamadan faydalanamayacakları tabiidir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(30.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM