SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
2017 Yılında Uygulanacak Olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviği Nasıldır?

2017 Yılında Uygulanacak Olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviği Nasıldır?

Soru: 2017 yılı sgk, gelir vergisi ve damga vergisi reşvik uygulaması nasıl olacak ?

 

Cevap:

 

Sgk Primleri desteği,

 

Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

 

Gelir Vergisi desteği;

 

Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 

Damga Vergisi desteği,

 

Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(21.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM