SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

 Soru: Ücret ve kira gelirini aynı anda elde edenler nasıl bir beyanname verecek?

 

 

Cevap: - 2016 yılı içerisinde 3.800 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL’yi geçenler  3.800 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır.

 

Örneğin XYZ A.Ş. de muhasebe müdürü olarak çalışan Bay A’nın şirketten aldığı ücret + bankadaki faiz geliri + kira geliri toplamı 110.000 TL’yi geçerse istisnadan yararlanamıyor.

 

- 2016 yılı içerisinde toplam 3.800 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname vereceklerdir.

 

-İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

 

 

 

- Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaklardır.

 

 

 

- 2016 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 30.000 TL üzeri işyeri kira gelirleri elde edenler beyanname vereceklerdir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(20.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM