SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Beyannamesinde Taşıtlara Ait Giderler Ne Şekilde İndirilir ?

Gelir Vergisi Beyannamesinde Taşıtlara Ait Giderler Ne Şekilde İndirilir ?

 Soru: Gelir vergisi beyannamesinde taşıtlara ait giderlerin indirim esasları

 

Cevap: İşletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin tamamı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.

Taşıtın işletmeye dahil olması;

- Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde, taşıtın bilançonun aktifinde yer alması,

- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde ise taşıtın işletme hesabı defterinin demirbaşlarının kaydedildiği sayfada yer almasıdır.

Ayrıca, amortisman defteri tutuluyor ise taşıtın amortisman kayıtlarında da yer alması gerekmektedir.

Taşıtlar için yapılan harcamanın gider olarak kaydedilebilmesi için taşıtların kesinlikle işte kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca, işletme aktifinde bulunmamakla beraber kiralama yolu ile edinilen ve işte kullanılan taşıtların giderleri de indirilebilecektir. 

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(14.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM