SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletmemizde ortaya çıkan firelerin gider boyutu hakkında bilgi verir misiniz?

İşletmemizde ortaya çıkan firelerin gider boyutu hakkında bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

İşletmemizde ortaya çıkan firelerin gider boyutu hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
Firelerden kaynaklanan değer düşüklüğü işletmeler için gider niteliğindedir. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir husus vardır. Firelerin gider niteliğinde değerlendirilebilmesi için, ekonomik ve teknik icaplar çerçevesinde zorunlu olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Firenin ortaya çıkmasında birtakım dış etkiler ve ihmaller olmuşsa, bu etki ve ihmallerden kaynaklanan fireler mali kâr açısından gider olarak kabul edilmeyecek, KKEG niteliğinde değerlendirilecektir.
Ekonomik ve teknik icaplara uygun fire oranlarının ne olacağı hususu işlemin mahiyeti ve işletmenin teknik yapısına göre farklılık arz edecektir. Genel anlamda sanayi ve ticaret odalarınca bazı fire oranları tespit ve ilan olunmaktadır. İşlemlerde azami fire oranı olarak bu oranlar dikkate alınabilecektir. Ancak uygulamada  bu fire oranlarının da yüksekliği (denetim elemanlarınca) iddia olunabilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM