SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllık Gelir Vergisinden İndirilecek Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primleri

Yıllık Gelir Vergisinden İndirilecek Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primleri

 Soru: Yıllık gelir vergisinden indirilecek bireysel emeklilik ve şahıs sigorta primlerinde uygulama nasıldır ?

 

Cevap: 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir surette indirim konusu yapılmayacaktır.

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile

- Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden

müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.


Örneğin, 2016 yılında ticari faaliyeti 80.000 TL kâr ve serbest meslek faaliyeti 20.000 TL zararla sonuçlanan bir mükellefin 2016 yılında ödediği katkı payı ve prim tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Beyan Edilen Gelir

60.000 TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi

2.000 TL

Şahıs Sigorta Primi Ödemesi

800 TL

Küçük Çocuklar Adına Şahıs Sigorta Primi Ödemesi

5.000 TL

Beyan Edilen Gelirin %15'i

9.000 TL

Mükellefin bireysel emeklilik sistemine ödediği 2.000 TL katkı payı tutarı hiçbir surette yıllık beyannamede vergi matrahının tespitinde indirilemeyecektir.


Şahıs sigorta primleri için ödenen tutarlar ise beyan edilen gelirin % 15'i sınırı dahilinde kaldığından indirim konusu yapılabilecektir. Asgari ücretin yıllık tutarı ayrıca dikkate alınacaktır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(13.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM