SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölge Firmaları Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecekler Mi ?

Serbest Bölge Firmaları Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecekler Mi ?

Soru: Serbest bölge firmaları yatırım teşvik belgesi alabilecekler mi ?

Cevap: 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılar ile işletici şirketlerin, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmalarına olanak sağlanmıştır. Böylece, serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılar ile işletici şirketlerin, 3218 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmaları sağlanmıştır.

 

Serbest bölgelerde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, gelir ve kurumlar vergisi istisnası ile %85 ihracat şartıyla stopaj istisnasından yararlanan imalatçı kullanıcılar, yatırım ve üretim aşamalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlanabilecektir.

 

Bu kapsamda, serbest bölge yatırımcılarına düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde sayılan faaliyetler itibarıyla belirtilen teşvik unsurlarını ve serbest bölgelerin doğası gereği sağlanan teşvik unsurlarını kapsamayacak biçimde düzenlenecektir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM