SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gerçek Usulde Ticari Kazanç Mükellefi Basit Usulde Vergilendirilen Birinin Yanında Ücretli Çalışabilir Mi ?

Gerçek Usulde Ticari Kazanç Mükellefi Basit Usulde Vergilendirilen Birinin Yanında Ücretli Çalışabilir Mi ?

Soru: Gerçek usulde ticari kazanç mükellefi basit usulde vergilendirişlen birinin yanında ücretli çalışabilir mi ?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer Ücretler" başlıklı 64 üncü maddesinde; "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir.

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez." hükmüne yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Ücret Bordrosu" başlıklı 238 inci maddesinde, "İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanuna göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; gerçek usulde vergilendirilen kişi ticari faaliyetini sürdürürken kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında ücretli olarak çalışması halinde, diğer ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu diğer ücret geliri için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de diğer ücret geliri  beyannameye dahil edilmeyecektir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM