SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhracat faturasını ihracat yapmadan 2 ay önce düzenledik. Burada özel usulsüzlük cezası alabilir miyiz? Yaptığımız bu işlem kanuna aykırı mıdır?

İhracat faturasını ihracat yapmadan 2 ay önce düzenledik. Burada özel usulsüzlük cezası alabilir miyiz? Yaptığımız bu işlem kanuna aykırı mıdır?

 

Soru:

 

İhracat faturasını ihracat yapmadan 2 ay önce düzenledik. Burada özel usulsüzlük cezası alabilir miyiz? Yaptığımız bu işlem kanuna aykırı mıdır?


Cevap:
İhracat faturasının dü¬zen¬len¬mesi ile fiili ihracatın aynı vergilendirme döneminde ger¬çek¬leşmesi ha¬linde, herhangi bir sorun bulunmamakta, fatura bede¬linin ve ihracat istis¬nasının bu dönem beyanna¬mesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak, faturanın düzenlendiği dönemde, çeşitli nedenlerle malın yurt dışı edilemediği veya serbest bölgeye geçirilemediği ve dolayısıyla dönem kaymasının olduğu durumlarda, mü¬kelleflerce ihraç faturası bedelinin beyan edileceği dönem konusunda te¬reddüte düşülmektedir.

İhracat faturası önceki vergilendirme dö¬nemi içeri¬sinde düzenlense dahi, fatura bedeli bu dönemin değil, malın fiilen ihraç edildiği dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Örneğin, faturası 10 Eylülde düzenlenen malların 15 Ekimde yurtdışı edilmesi halinde fatura bedeli Ekim ayı beyannamesi ile beyan edilecek ve KDV ihracat istisnası bu dönemde uygulanacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(13.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM