SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İthalat İşlemlerinde Muhasebe Kayıtları

İthalat İşlemlerinde Muhasebe Kayıtları

 Soru: İthalat işlemlerinde muhasebe kayıtları nasıldır

Cevap: Örnek: Öncelikle akreditif hesabının açtırıldığını varsayalım:

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları                       6.700             

159.02  Yurtdışı avanslar                              

159.02.001 Mal Bedeli                                 

                                            102Bankalar              6.700                  

Mal bedelinin akreditif hesabına yatırılması

------------------------------------------------------------------------------

 

Eğer, mal bedelinin tümü nakit olarak karşılanmayıp bankadan kredi sağlanmışsa "300. BANKA KREDİLERİ" ana hesabının alt hesabı olarak "İthalat Kredileri" hesabı alacaklandırılır.

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları                       6.700  

159.02  Yurtdışı avanslar                              

            300  Banka Kredileri                       6.700

            300.05  İthalat Kredileri                                                                  

Mal bedelinin kredi kullanılarak transferi

------------------------------------------------------------------------------

 

İthal edilen malın bedeli henüz ödenmemiş ise;

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Siparış Avansları                      6.700

  159.02.001  Mal bedeli                              

                        320 Satıcılar                           6.700

                              320.02 Yurtdışı satıcılar                         

Yurtdışı Siparişlerin kaydı

------------------------------------------------------------------------------

İthal edilen malın fatura tarihinden mal bedelinin transferi tarihine kadar geçen zamanda kur farkında meydana gelen değişme ile ortaya çıkacak aleyhte kur farkları 159.02 Yurtdışı Avanslar hesabının alt hesabı olarak "Kur Giderleri" hesabı da kullanılabilir. Bu durumda, Kur giderleri ithal edilen malın maliyetine dahil edilmiş olur.

 

 

 

 

 

---------------------------------------/---------------------------------------

320  Satıcılar                          6.700             

320.02  Yurtdışı Satıcılar                  

159  Verilen Siparış Avansları           130

159.02  Yurtdışı Avanslar                             

159.02.008  Kur Giderleri                             

            102  Bankalar                                    6.830

                    102.02  Döviz Tevdiat Hesapları

Mal bedelinin transferi

------------------------------------------------------------------------------

 

İthal edilen malla ilgili nakliye ve sigorta masrafları, mal gümrük­ten çekilirken varsa ödenen gümrük vergisi, telafi edici vergi ve fon­lar, gümrük komisyonu, döviz tahsisi ile ilgili harç gideri ve diğer masraflar "Yurtdışı Avanslar" alt hesabının altında açılmış ilgili alt he­saplara kaydedilir.

---------------------------------------/---------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları           1.955
           

159.02  Yurtdışı Avanslar
159.02.002  Faiz Ve Banka Kom.                    35
159.02.003  Akreditit Gideri              90
159.02.004  Gümrük Vergisi              1.780
159.02.005  Komisyon Ve Diğer Gid.             50

191  İndirilecek KDV                351,90

                                   102Bankalar               2.306,90
                       

Akreditif Açılış Giderinin, Ödenen Faiz,Komisyon

ve Gümrük Vergilerinin, KDV'nin kaydı

------------------------------------------------------------------------------

Mal gümrükten çekildikten sonra Yurtdışı Avansları hesabı top­lam değerleri üzerinden “Ticari Mallar" hesabına devredilir.

---------------------------------------/---------------------------------------

153 Ticari Mallar            8.785

                            159 Verilen Sipariş Avansları      8.785

                                   159.02.001  Mal Bedeli                6.700

                                   159.02.002 Faiz Ve Banka Kom.     35
                                    159.02.003 Akreditit Gideri              90
                                   159.02.004 Gümrük Vergisi         1.780
                                   159.02.005 Komisyon Ve Diğ.Gid.     50
                                   159.02.008  Kur Giderleri                130 

İthalat maliyetinin mal hesabına devri

-----------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM