SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye halinde iken işletmemizdeki malların bir kısmını nasıl aktiften çıkacağız?

Tasfiye halinde iken işletmemizdeki malların bir kısmını nasıl aktiften çıkacağız?

 

Soru:

 

Tasfiye halinde iken işletmemizdeki malların bir kısmını nasıl aktiften çıkacağız?


Cevap:
Yerleşik uygulamaya göre, işi bırakan mükellefler, işi terk tarihi itibariyle işletmede henüz nakde çevrilmemiş ticari mal ve demirbaşları emsal bedeli ile değerleyip işletmeden çekerek, diğer bir ifade ile kendi kendine fatura düzenleyerek tasfiye işlemini gerçekleştirmektedirler.
İşletmedeki malların işletme sahibince çekilmesi teslim hükmünde olup, değerlemenin emsal bedel esasına göre yapılması gerekir. Uygulamada emsal bedel için takdir komisyonuna gidilmemekte, mükellefler genel hükümlere göre çoğunlukla Vergi Usul Kanunu'nun 267. maddesinin 2. sırasındaki maliyet bedeli esasına göre emsal bedelini kendileri tespit etmektedirler. Ancak, maliyet bedeli esasına göre bulunan emsal bedel ile piyasadaki emsal, bedeli arasında önemli bir fark varsa, öncelikle piyasa bedelinin uygulanması gerekir.
İşletmeden çekilen varlıkların KDV Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca emsal bedeli üzerinden değerlenmesi ve faturaya bağlanması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM