SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gecikme Cezasının Muhasebeleştirilmesi

Gecikme Cezasının Muhasebeleştirilmesi

 Soru: Gecikme cezasının muhasebeleştirilmesi nasıldır ?

 

Cevap: Örnek: A şirketi B şirketine vermesi gereken hizmeti gecikmeli olarak yerine getirdiğinden dolayı A şirketi B şirketi aleyhine 1.000 TL’lik gecikme cezası uygulamıştır.

 

Yukarıdaki madde hükmünden de açıkça görüleceği üzere tazminat ve gecikme cezaları verginin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla A şirketinin B şirketine düzenleyeceği faturada gecikme cezası açıklamalı 1.000 TL tutar gösterilecek olup herhangi bir şekilde KDV hesaplanmayacaktır.

 

 

 

-----------------------------------------/------------------------------------

120 Alıcılar    1.000

                                  602 Diğer gelirler        1.000

Gecikme cezası

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

B şirketinin kaydı;

 

-----------------------------------------/------------------------------------

770 Genel Yön.Gid.    1.000

                                                 320 Satıcılar        1.000

Gecikme cezası

--------------------------------------------------------------------------------

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(01.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM