SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Affı Kapsamında Yapılan Beyanlar Düzeltilebilir Mi ?

Vergi Affı Kapsamında Yapılan Beyanlar Düzeltilebilir Mi ?

 Soru: Af kanunundan yararlananlar beyanlarını düzeltebilir mi ?

 

Cevap: 6736 sayılı Kanunun 2016/01 nolu iç genelgesi ile birlikte mükelleflere beyanlarını düzeltme imkanı getirilmiştir. Buna göre, Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilirler, ödeme seçeneklerini değiştirebilirler.

 

Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(01.11.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM