SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırımlara Verilen Teşvikler Kısaca Nelerdir

Yatırımlara Verilen Teşvikler Kısaca Nelerdir

Soru: Yatırımlara hangi teşvikler veriliyor özet olarak ?

 

Cevap:

 

KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

 

Faiz Desteği: Faiz desteği 1. Bölge illeri (Örneğin Bursa ve İstanbul) ile ikinci bölge illeri arasında yer alanlar için (örneğin Denizli) söz konusu değildir. Ancak, örneğin Bursa veya İstanbul ve Denizli’de illerinde kanunda sayılan ÖNCELİKLİ YATIRIM alanlarından birinde                  ( örneğin Özel sektör  tarafından  gerçekleştirilecek  olan kreş  ve  gündüz  bakım  evleri  ile okul  öncesi  eğitim,  ilkokul,  ortaokul  ve  lise  eğitim yatırımları.) teşvik belgesi alınırsa bu yatırım nedeniyle bankadan çekilecek kredi için faiz desteği vardır.

 

Faiz desteği, bankadan çekilecek kredi için faizin bir kısmının belirlenen oranlar dahilinde en fazla 900.000 TL’ye kadar Hazine tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca, teşvik belgesi kapsamında, bankadan çekilen kredide ilk 6 ay ana para geri ödemesi yoktur. Daha sonra faizler ise her 3 ayda bir ödenmektedir. Bu bakımdan faiz desteği önemli bir avantajdır.

 

Faiz desteği ayrıca, Stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile BALIKESİR’in de dahil olduğu 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

 

Yatırım Yeri Tahsisi:  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. İstanbul ve Bursa için bu destek süresi 2 yıldır. 

Denizli ili için bu süre 3 yıl,

 

Balıkesir ili için bu süre 5 yıl’dır.

 

Ancak, öncelikli yatırım alanlarından birine yatırım yapılırsa, yatırımın yapıldığı il’e bakılmaksızın bu destek süresi 7 yıldır.

 

Asgari Yatırım Tutarı: Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 

 I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, (İstanbul, Bursa ve Denizlinin de dahil olduğu)

 

III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir. (Balıkesir’in dahil olduğu)

 

Ancak istanbul, Bursa, Balıkesir veya Denizlide olsun, yapılacak olan yatırım öncelikli yatırım alanları içinde yer alıyorsa bu tutar 500.000 TL’dir.

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

 

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(31.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM