SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Sermayemizi 5.000.000 TL artırmaya karar verdik ve bu sermayeye ait hisse senetlerimizi yüzde 50 primli ihraç etmeye karar verdik. Muhasebesel ve vergisel boyutu nasıl olacaktır?

Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Sermayemizi 5.000.000 TL artırmaya karar verdik ve bu sermayeye ait hisse senetlerimizi yüzde 50 primli ihraç etmeye karar verdik. Muhasebesel ve vergisel boyutu nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Sermayemizi 5.000.000 TL artırmaya karar verdik ve bu sermayeye ait hisse senetlerimizi yüzde 50 primli ihraç etmeye karar verdik. Muhasebesel ve vergisel boyutu nasıl olacaktır?


Cevap:
-----------------------------------------/--------------------------------------------
501 Ödenmemiş Sermaye  5.000.000

                                             500   Sermaye   5.000.000
Sermaye artışının tahakkuku
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------/-----------------------------------------------
102    7.500.000

                                             501                   5.000.000
                                             520                   2.500.000
--------------------------------------------------------------------------------------

Emisyon primi GVK 94/6(b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmayacak olup, rüçhan hakkı satışı aynı bende göre yüzde 10 stopaja tabidir. Aynı zamanda hisse senedi ihraç primleri kurumlar vergisi kanunu hükümlerine göre vergiden istisnadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM