SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Asgari Geçin İndiriminin Hesaplanmasında Sigorta Gün Sayısı Mı Yoksa Matrah Tutarımı Dikkate Alınacaktır ?

Asgari Geçin İndiriminin Hesaplanmasında Sigorta Gün Sayısı Mı Yoksa Matrah Tutarımı Dikkate Alınacaktır ?

Soru: Asgari geçin indiriminin hesaplanmasında sigorta gün sayısı mı yoksa matrah tutarımı dikkate alınacaktır ?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde "Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.
Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için %50 si çalışmayan ve herhangi bir işi olmayan eşi için %10 çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belinlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz……" hükmü yer almaktadır.

Yine, konuyla ilgili olarak yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin , " Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması” başlıklı 5 inci bölümünde, "Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin "3.Uygulamanın Esasları" başlıklı bölünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; asgari geçim indirimi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Gelirin kısmi dönem olması halinde ise ay kesri tam ay sayılmak suretiyle asgari geçim indirimi hesaplaması gerekir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(24.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM