SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Müsabakalarda Başarılı Olanlara Yapılan Prim Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Müsabakalarda Başarılı Olanlara Yapılan Prim Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Soru: Müsabakalarda başarılı olanlara yapılan prim ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır ?

Cevap:  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

   Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

 

   ...";

 

   29 uncu maddesinde, "Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

 

   1.İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan  diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar;

 

   ..." hükümleri yer almıştır.

 

   Buna göre,  ulusal veya uluslararası yarışmalarda ve/veya spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterilmesi halinde, sadece başarının sağlanmasında katkısı olanlara Türkiye'de yapılan ödül veya ikramiye ödemelerinin söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak, ulusal veya uluslararası yarışmalarda ve/veya spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterilmesi durumu mevcut olmadan "prim ödemesi" adı altındaki ödemelerin, başarıda katkıda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, mesai karşılığı ve süreklilik arz edecek şekilde tüm personele yapılması halinde istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(20.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM