SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket olarak ortaktan gayrimenkul alacağız. Bunun için asgari şartlar nelerdir?

Şirket olarak ortaktan gayrimenkul alacağız. Bunun için asgari şartlar nelerdir?

 

Soru:

 

Şirket olarak ortaktan gayrimenkul alacağız. Bunun için asgari şartlar nelerdir?


Cevap:
Şirketler, kooperatifler, özel banka ve finans kurumları Türk Ticaret Kanunu ve diğer özel kanunlarına uymak koşulu ile anasözleşme ile kurulan özel hukuk tüzel kişileridir. Bu tüzel kişilerin tapu işlerinde kural olarak ticaret sicilinden verilmiş yetki belgesi istenir. Tapu sicil müdürlüğü yetki belgesi dışında başkaca bir belge aramak zorunda değildir (Tapu K.md.2). Ancak kamu bankaları için imza sirküleri aranması yeterlidir. Yetki belgesinin işlemin yapılacağı yıl içinde verilmiş olması aranır. Yetki belgesinde tek tek tüm tapu işlemlerinin sayılmış olması gerekmez. Tüzel kişinin “gayrimenkul tasarrufuna yetkili” olduğunun belirtilmiş olması yeterlidir.

Ticaret sicilinden alınan yetki belgeleri Ticaret Sicili Nizamnamesinin 104. maddesine göre kural olarak 1 yıl geçerlidir. Bu bir yıllık süre temsilcilerin belirlendiği genel kurul tarihinden itibaren yeni temsilcilerin belirleneceği genel kurul tarihine kadar geçecek 1 yıllık süredir. Yani yetki belgesi ancak iki genel kurul arasında geçecek süre kadar geçerlidir. Yetki belgesinde genel kurul tarihinden söz edilmiş ise 1 yıllık sürenin başlangıcı bu belgede belirtilen tarih olarak nazara alınır.

Ayrıca, yetki belgesi alındıktan sonra şirket yönetim kurulunun alacağı bir kararla ortaklardan gayrimenkul alımı yapılabilir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM