SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bedelsiz Yapılan Hizmetin Muhasebe Kaydı

Bedelsiz Yapılan Hizmetin Muhasebe Kaydı

 Soru: Bedelsiz yapılan hizmetlerin muhasebeleştirilmesi nasıldır ?

Cevap: Örnek: Avukat Bay C, avukatlığını yapmış olduğu Barış Ltd.Şti’nin Ticaret Mahkemesinde görülen bir davasına bedelsiz olarak destek vermiştir. Avukatın bedelsiz olarak yapmış olduğu bu hizmetin avukatlık ücret tarifesindeki karşılığı 1.000 TL’dir.

Brüt Tutar: 1.250

KDV:225

Gelir Vergisi: 250

Net Ödenen: 1.000

----------------------------------------/--------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.   250

191 İnd. KDV             225

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar  475

360.01.Gelir vergisi 250

360 02 KDV            225

Barış Ltd.Şti kaydı

-------------------------------------------------------------------------   

Katma Değer Vergisi Kanununun 5. Maddesi “Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır” şeklindedir. Dolayısıyla herhangi bir hizmet işinin karşılıksız yapılması veya bedelsiz verilmesini KDV Kanunu hizmet olarak değerlendirmiş ve KDV’nin konusuna dâhil etmiştir. Hal böyle olunca bedelsiz verilen hizmet için de emsal bedel üzerinden KDV ihtiva eden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM