SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gecikme Zammı ve Damga Vergisi Yansıtılmasının Muhasebesi

Gecikme Zammı ve Damga Vergisi Yansıtılmasının Muhasebesi

 Soru: Gecikme zammı ve damga vergisi yansıtılmasının muhasebesi nasıldır ?

 

A şirketi B şirketine vermesi gereken hizmeti gecikmeli olarak yerine getirdiğinden dolayı A şirketi B şirketi aleyhine 1.000 TL’lik gecikme cezası uygulamıştır.

 

Yukarıdaki madde hükmünden de açıkça görüleceği üzere tazminat ve gecikme cezaları verginin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla A şirketinin B şirketine düzenleyeceği faturada gecikme cezası açıklamalı 1.000 TL tutar gösterilecek olup herhangi bir şekilde KDV hesaplanmayacaktır.

 

-----------------------------------------/------------------------------------

120 Alıcılar    1.000

602 Diğer gelirler        1.000

Gecikme cezası

--------------------------------------------------------------------------------

 

Örnek: A şirketi ile B şirketi kendi aralarında sözleşme yapmış olup sözleşmeye isabet eden 1.000 TL lik damga vergisini A şirketi beyan edip ödemiştir. A şirketi B nin payına düşen 500 TL’lik damga vergisini düzenlediği bir faturayla B şirketine yansıtmıştır.

 

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere damga vergisi de ne bir hizmet ne de bir teslim olduğundan KDV kanunun konusuna girmemektedir.

 

-----------------------------------------/------------------------------------

120 Alıcılar    500

602 Diğer gelirler        500

Damga vergisi yansıtması

--------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(28.09.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM