SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ar-Ge projesi kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?

Ar-Ge projesi kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?

 

Soru:

 

Ar-Ge projesi kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?


Cevap:
Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;
a) katma değer vergisi,
b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
c) kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
d) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
e) coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,
f) muhasebe, sekreterlik vb idari giderler,
g) huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
i) kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
j) seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,
k) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
l) seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri,
m) proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler
n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri,
o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM