SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kardeş İşletme veya Diğer İşletmelere Kullandırılan Kredileri KDV Açısından Değerlendirebilirmisiniz?

Kardeş İşletme veya Diğer İşletmelere Kullandırılan Kredileri KDV Açısından Değerlendirebilirmisiniz?

 

Soru:

 

Kardeş İşletme veya Diğer İşletmelere Kullandırılan Kredileri KDV Açısından Değerlendirebilirmisiniz?
 


Cevap:
Daha çok grup şirketlerinde görülen ve kredibilitesi yüksek olan bir şirketin kendi adını kullanarak aldığı krediyi olduğu bir diğer şirkete kullandırması durumunda, bunu uygun bir komisyon geliri faturası ile yansıtması gerektiğini ileri süren görüşler vardır. Hatta Danıştay 7. Dairesinin 13.11.1989 Tarih ve Esas 1989/2547, Karar: 1989/2526 sayılı kararı da bu yöndedir. Ancak, aksi görüşlerde olup, eğer krediyi alan şirket bir factoring veya finans kuruluşu değil, veya almış olduğu kredinin tüm giderlerini olduğu gibi diğer firmaya yansıtıyorsa ve teminat veya gayrinakdi teminat gibi unsurların yüklenicisi krediyi bankadan alan şirket olmadığı müddetçe komisyon geliri ile fatura tanzimine gerek olmadığı yönündedir. Bu yönde, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.92 sayılı muktezasında da söz konusu hizmetin bir fark ilave edilmeksizin aktarılması dolayısıyla KDV’li fatura tanzimine gerek olmadığı yönündedir.

Bununla beraber kimi görüşlerde var ki olayın BSMV boyutunu irdelemektedir. Burada, aldıkları kredileri başka kişilere kullandıran sermaye şirketlerini banka veya sigorta şirketi olarak kabul etmek mümkün olmadığından, söz konusu durum bankerlik müessesesi açısından değerlendirilmeye çalışılmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM