SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Ancak, limited şirkete dönüşme kararı aldık. Bunun için neler yapmamız gerektiğini kısaca bilgilendirir misiniz?

Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Ancak, limited şirkete dönüşme kararı aldık. Bunun için neler yapmamız gerektiğini kısaca bilgilendirir misiniz?

 

Soru:

 

Anonim şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Ancak, limited şirkete dönüşme kararı aldık. Bunun için neler yapmamız gerektiğini kısaca bilgilendirir misiniz?


Cevap:
Türk Ticaret Kanunu’nun 553. maddesi bir anonim şirketin tasfiye edilmeksizin limited şirkete çevrilebileceğini hükme bağlamıştır.
a) Yeni kurulacak olan limited şirketin, sermayesi nev'i değiştiren anonim şirketin sermayesinden az olmaması,
b) Anonim şirket pay sahiplerine şirket sözleşmesiyle belir¬lenmiş şekle uygun olarak yapılacak bir ilanla, limited şirkete girme imkanının tanınması,
c) Anonim şirket ortaklarına sahip oldukları payların itibari değeri kadar esas sermayeye katılma imkanının verildiğinin ilan edilmesi,
d) Anonim şirket pay sahiplerinin en az şirket sermayesinin üçte ikisine sahip olanların yeni şirkete ortak olmaları (TTK Md. 553).

Anonim şirket ortakları limited şirkete girmeye zorlana¬maz. Ancak en az şirket sermayesinin üçte ikisine sahip olanlar yeni kurulacak limited şirkete geçmedikleri takdirde limited şirketin kurulması mümkün değildir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM