SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sattığımız malın KDV oranını yanlış bir şekilde hesapladık. Bu durumda yapmamız gerekenler nelerdir?

Sattığımız malın KDV oranını yanlış bir şekilde hesapladık. Bu durumda yapmamız gerekenler nelerdir?

 

Soru:

 

Sattığımız malın KDV oranını yanlış bir şekilde hesapladık. Bu durumda yapmamız gerekenler nelerdir?


Cevap:
Sorunuzda KDV yi olması gerekenden düşük mü yoksa yüksek mi hesapladığınızı belirtmemişsiniz. Konuyu bu şekilde ayrı ayrı açıklamak gerekecek.

Uyguladığınız oranın halihazırdaki orandan yüksek olması halinde;

Mesela yüzde 8 lik bir KDV oranını siz yanlışlıkla yüzde 18 uygular ve KDV beyannamesini vermeden önce bunu fark ederseniz faturayı iptal edip yerine doğrusunu tanzim etmeniz yeterli olacaktır. Ancak hatayı düzeltmeme gereği duyarsanız hatalı yani fazla hesapladığınız KDV’nin tamamını beyan etmeniz halinde vergi ziyaı oluşmayacağından alıcı taraf ta KDV’nin tamamını indirim konusu yapabilir. (KDV md. 8/2)

Uyguladığınız oranın halihazırdaki orandan düşük olması halinde;

Mesela yüzde 18 lik bir KDV oranını siz yanlışlıkla yüzde 8 uygular ve KDV beyannamesini vermeden önce bunu fark ederseniz faturayı iptal edip yerine doğrusunu tanzim etmeniz yeterli olacaktır.

Hata KDV beyannamesi verildikten sonra fark edilirse ve beyanname verme süresinin sonu da geçmişse düzeltme işlemi pişmanlıkla düzeltme şeklinde yapılmalıdır. Bununla beraber aradaki fark KDV kadar bir tutar için tekrar fatura tanzim edilebilir. Önemle hatırlatmak isterim ki bu yol seçildiğinde de vergi cezası kesilecek olup gecikme faizi ancak fark faturanın kesildiği tarihte duracaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.06.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM