SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Reeskont Faiz Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi

Reeskont Faiz Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi

 Soru: Reeskont faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır ?

 

Cevap: Uygulama: ABC A.Ş. 01.01.2016 tarihinde XYZ Ltd.Şti’ne 1.000 TL bedelli malı satmış ve karşılığında senet almıştır.

 

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

121 ALAC.SENT. HS.       1.180

                                                               600 YURT İÇİ SAT. HS.1.000

                                                               391 HESAP. KDV   HS.    180

Yurt içi satış kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Şirketin alacak senetlerin hesabında bakiyenin yükselmesinden dolayı senetlere reeskont uygulamaya karar vermiştir.

Reeskont Hesaplama Formülü: Anapara x Faiz x Vade / 36000 + (vade x faiz)

Senedin vadesinin 91 gün olduğu ve merkez bankası reeskont faiz orenının ise yüzde olduğu varsayımında;

1.000 x 10 x 91 / 36.000 + (910)

910.000 / 36.910

= 24,66 TL reeskont tutarıdır.

------------------------------------------------------31.03.2016-------------------------------------------

647 REESKONT FAİZ GİD. HS.24,66

                                                               122 ALAC.SENT.REESK.HS. 24,66

Yurt içi satış kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. geçici vergi döneminde gider olarak kayıtlara aldığımız 24,66 TL’lik reeskont faiz giderini ikinci geçici vergi döneminin ilk günü olan 1 Nisan 2016 tarihinde ters kayıtla kapatarak daha önce gider yazdığımız tutarı bu sefer gelir yazmak suretiyle vergi matrahına dahil ederiz.

------------------------------------------------------01.04.2016-------------------------------------------

122 ALAC.SENT.REESK.HS. 24,66

                                                                              657 REESKONT FAİZ GEL. HS.24,66

Reeskont kaydının iptali

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yıl sonunda ise reeskont faiz geliri ve reeskont faiz giderinde biriken tutarlar sırasıyla 690 Dönem kar zararı hesabına devredilerek kapatılır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

 647 REESK.FAİZ GEL. HS. 24,66

                                                               690 DÖN.KAR ZARA.HS. 24,66

Gelir hesaplarının kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

  690 DÖN.KAR ZAR.HS. 24,66

                                                               657 REESK.FAİZ GİD. HS. 24,66

Gider hesaplarının kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.05.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM