SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kurumlarda Tasfiye Dönemi Neyi İfade Eder

Kurumlarda Tasfiye Dönemi Neyi İfade Eder

 Soru: Tasfiye dönemi neyi ifade eder ?

Cevap: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır.

Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer.

Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir.

Örnek 1:

Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ :  18/1/2016
Tasfiyenin bitiş tarihi........................................... :  12/12/2016
Tasfiye dönemi...................................................... :  18/1/2016-12/12/2016

Örnek 2:

Tasfiyenin bir yıldan fazla devam etmesi hali:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ :  15/4/2016 
Tasfiyenin bitiş tarihi........................................... :  4/6/2018
I. Tasfiye dönemi ................................................. :  15/4/2016-31/12/2016
II. Tasfiye dönemi ................................................ :  1/1/2017-31/12/2017
III. Tasfiye dönemi................................................ :  1/1/2018-4/6/2018

Koray ATEŞ

E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.05.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM