SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bağlı Ortaklıktan Elde Edilen Temettürlerin Muhasebesi

Bağlı Ortaklıktan Elde Edilen Temettürlerin Muhasebesi

 Soru: Bağlı ortaklıktan elde edilen temettürlerin muhasebe kaydı nasıldır ?

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. sermayesine yüzde 51 ortak olduğu bir şirketten 2015 yılında 100.000 TL kar payı almıştır. Söz konusu tutar banka aracılığı ile ABC A.Ş.’nin hesabına yatırılmıştır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

102 BANKALAR HS.   100.000

                                                               641 BAĞLI ORT.TEM.GEL.HS.  HS.100.000

Temettü geliri kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz üzere 641 hesapta izlenen 100.000 TL gelir kurumlar vergisi matrahından beyanname üzerinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır. Bir başka deyişle kurumlar vergisi matrahı 500.000 TL ise 100.000 TL’nin düşülmesiyle birlikte matrah 400.000 TL olacaktır.

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

-------------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

641 BAĞLI ORT.TEM.GEL.HS.100.000

                                                               690 DÖN.KAR ZARARI.HS.  HS.100.000

Gelir hesaplarının kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(20.04.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM